Dołącz do akcji Posiłek z sercem.
Zapewnij wyżywienie osobom niepełnosprawnym i ubogim,
które mieszkają na Madagaskarze.

Co to jest akcja „Posiłek z sercem”?

Akcja polega na wsparciu materialnym konkretnej osoby niepełnosprawnej i chorej, mieszkającej w swoim środowisku.
Pieniądze uzyskane od Darczyńców są w całości przeznaczane na wyżywienie danej osoby niepełnosprawnej lub ubogiej.
Posiłek z sercem daje osobie potrzebującej możliwość coddziennego posiłku.

Kto może pomagać?

- rodziny,
- osoby indywidualne,
- grupy osób (np. wspólnoty, klasy szkolne),
- firmy, instytucje i inne organizacje.

Jak długo trwa udział?

Długość udziału w akcji Posiłek z sercem określa w deklaracji Darczyńca.
Czas trwania pomocy może być np. półroczny, roczny bądź bezterminowy.
Można zrezygnować z udziału w akcji Posiłek z sercem podczas jej trwania. W takim przypadku należy z wyprzedzeniem przesłać informację pod adres: betel@betel-charity.org .

Ile kosztuje miesięczna pomoc?

Miesięczne wyżywienie jednej osoby na Madagaskarze kosztuje 50 zł (10$).

Osoby objęte wsparciem (12 os.) - dziękujemy!

Procedura


Wybierz osobę, której chcesz pomagać


Wypełnij formularz POBIERZ FORMULARZ


Prześlij formularz na adres: betel@betel-charity.org